Mood Board

Zaktualizowano: 5/22/2018
Mood Board
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Mood Boards in Business

Mood Board

Mood boards are visual artifacts (posters, bulletin boards, screens, canvases, etc.) that include a variety of objects and images with the purpose of eliciting a certain mood or feel. Learn more about business terms through storyboards!


Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Tekst Storyboardowy

  • TABLICA NASTROJÓW Deski z nastrojami to artefakty wizualne (plakaty, tablice ogłoszeń, ekrany, płótna itp.), Które zawierają różnorodne przedmioty i obrazy w celu wywołania pewnego nastroju lub odczucia.
  • 
  •