Nathaniel Hawthorne: Amerykański Pisarz

Nathaniel Hawthorne: Amerykański Pisarz
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Biografia Nathaniela Hawthorne'a

Biografia Nathaniela Hawthorne'a

Dowiedz się więcej o osobach, które wpłynęły na literaturę
Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Storyboard Opis

Autor Nathaniel Hawthorne

Tekst Storyboardowy

  • Nathaniel Hawthorne (1804-1864) Nathaniel Hawthorne był amerykańskim autorką, którego najbardziej znane powieści oświecają światło motywów jego purytańskich przodków, zwłaszcza podczas prób Salem Witch. Opowiadania opowiadały o wczesnym stylu gotyckim, zwłaszcza o ciemnych i nadprzyrodzonych elementach.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina