Praktyki Nauczania PBL

Praktyki Nauczania PBL

Storyboard Opis

Istnieje kilka kluczowych praktyk nauczania, które pomogą w rozwoju uczenia się opartego na projektach w Twojej klasie.

Tekst Storyboardowy

 • Align to Standards
 • S
 • T
 • A
 • N
 • Build the Culture
 • Today we are going to talk about what is expected of you during this PBL assignment.
 • Zarządzaj aktywnością
 • Excellent goals, Sydney!
 • PBL Planning Day!
 • Design and Plan
 • Oh, this looks so fun!
 • "BEE"KIND
 • Zachęcaj i trenuj
 • D
 • A
 • R
 • D
 • S
 • PBL dydaktyczne Praktyki
 • Oceń naukę uczniów
 • Dziękuję!
 • Scaffold Student Learning
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Keep up the excellent work, students. I am here if you need anything at all!
 • Today in class, everyone will write an essay about your project so far.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina