Pusta Tabela Przyczyn i Skutków

Zaktualizowano: 4/18/2021
Pusta Tabela Przyczyn i Skutków
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com

Storyboard Opis

Pusty szablon

Tekst Storyboardowy

  • PRZYCZYNA
  • EFEKT 1
  • EFEKT 2
  • EFEKT 3
  • EFEKT 4
  • "The East African nation's grasslands are dried out. Bare, leafless trees dot the landscape. Watering holes are almost dry."
  • „Susza spowodowała obumieranie bydła i kurczenie się plonów. Oczekuje się, że tegoroczne zbiory zbóż będą o 28% mniejsze niż w zeszłym roku”.
  • „Ceny żywności wzrosły aż o 130%”.
  • „WFP stara się utrzymać dzieci w szkole, gdzie zapewnia im pożywne posiłki”.