Masz pytania dotyczące zdalnego uczenia się?

Ruth Bader Ginsburg
Zaktualizowano: 9/22/2020
Ruth Bader Ginsburg
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Ruth Bader Ginsberg

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) była uczoną, prawniczką i sędzią Sądu Najwyższego, która przez całe życie walczyła o prawa kobiet, prawa do głosowania i równe prawa dla wszystkich. Służyła w Sądzie Najwyższym przez 27 lat, aż do śmierci w 2020 roku.
Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Opis

Ruth Bader Ginsburg była uczoną, prawniczką i sędzią Sądu Najwyższego, która przez całe życie walczyła o prawa kobiet, prawa do głosowania i równe prawa dla wszystkich. Służyła w Sądzie Najwyższym przez 27 lat, aż do śmierci na raka trzustki w wieku 87 lat 18 września 2020 r.

Tekst Storyboardowy

  • Ruth Bader Ginsburg (1933-2020)Ruth Bader Ginsburg was a scholar, lawyer, and Supreme Court Justice who fought for women’s rights, voting rights, and equal rights for all throughout her lifetime. She served on the Supreme Court for 27 years until her death in 2020.
  • "Women belong in all places where decisions are being made. It shouldn't be that women are the exception."
Utworzono ponad 15 milionów scenariuszy
Storyboard That Family