Słownik Słonecznika Lekcji
Zaktualizowano: 4/26/2017
Słownik Słonecznika Lekcji
Ten storyboard został stworzony przy pomocy StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
The Sunflower Lesson Plans

Słonecznik Szymona Wiesenthala

Plany Lekcji Rebecci Ray

Słonecznik: O możliwościach i granicach przebaczenia Szymona Wiesenthala łączy memoriał i sympozjum z wydarzeniem, które miało miejsce, gdy był trzymany w hitlerowskim obozie koncentracyjnym.


Słonecznik

Storyboard Opis

Słownik Słonecznika Lekcji

Tekst Storyboardowy

  • Altruista
  • Młodzież Hitlera
  • Wydalenie
  • Ricky, jesteś wydalony!
  • Osoba poświęcona dobru innych, charakteryzująca się bezinteresownością
  • Organizacja rozpoczęła Adolf Hitler, aby uczyć młodych chłopców zasad i idei partii nazistowskich
  • Akt wymuszenia kogoś lub czegoś innego
  • SŁOWNICTWO