Zapowiedź Definicji

Zapowiedź Definicji
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Terminy Literackie - Zapowiedź

Definicja Zapowiedzi, Znaczenie i Przykłady

Obrazkowa Encyklopedia Elementów Literackich

Dowiedz się o elementach literackich za pomocą scenopisów!
Sprawdź niektóre z naszych ilustrowanych przewodników!


Storyboard Opis

Zapowiedź Definicji

Tekst Storyboardowy

  • ZAPOWIEDŹ Zapowiedź jest wskazówką lub wskazówką na wczesnym etapie pracy, która wskazujeco stanie się później.
  • Ale kiedy machała do Toma na pożegnanie, kiedy wyszedł do pracy tego ranka, Esther nie mogła powstrzymać uczucia, że ​​coś jest bardzo, bardzo nie tak.
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina