Cause and Effect in Plot - Template
Zaktualizowano: 2/26/2019
Cause and Effect in Plot - Template
Ten scenorys został utworzony za pomocą StoryboardThat .com
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
cause and effect Lesson Plans

Nauczanie Przyczyny i Skutku

Rebecca Ray

Istotną częścią każdej historii są związki przyczynowo-skutkowe, które występują, szczególnie podczas konfliktu i wzmagających się działań. Niezależnie od tego, czy analizujemy wpływ na bohatera, czy na samą fabułę, ważnym elementem w zrozumieniu literatury jest związek między działaniami lub zdarzeniami a ich wynikami, w tym wyborami i konsekwencjami.


Sprawdź inne nasze artykuły edukacyjne!


Storyboard Opis

Teach cause and effect with this graphic organizer template! Students will create a cause and effect diagram for any piece of literature

Tekst Storyboardowy

  • Cause
  • Effect