Viac Obrázok
Encyklopédie
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/ženy-od-alice-walkerovej/literárno-elementy

Prehľad Aktivít


Pri výučbe poézie je často užitočné obnoviť alebo zaviesť študentov technickými slovami. "Alliterácia", "súhlas", "zobrazenie", "asonancia" a "synecdoche" sú niekoľko dôležitých pojmov.

Potom, čo ste si prečítali báseň, opýtajte sa svojich študentov, aby pomocou stvorcu stvoriteľov vykonali úchylku. Dajte im zoznam znovu a nechajte ich vytvoriť storyboard, ktorý zobrazuje a vysvetľuje použitie každého literárneho prvku v básni. Bude mať absolútny výbuch a získa zvládnutie slov.


"Ženy" Literárne prvky


POPIS Príklad
aliterácia Opakovanie súhlasných zvukov na začiatku slov vo vetách alebo riadkoch "Husky hlasu - S tout / S tep"
súznenie Opakovanie podobných zvukov súhlasu na koncoch slov "... objaviť boo ks / Des ks ..."
obraznosť Použitie popisného alebo obrazového jazyka na vytvorenie živého mentálneho obrazu, ktorý oslovuje zmysly "Ako to viedli / Armády / Hlavné generáli / Hlboké / Polia / Vtáctvo v pasci / Priekopy ..."
asonance Opakovanie zvukovej samohlásky "H ow vedeli, čo / My / musíme kn ow / Nevykonávať stránku ..."
Synecdoche Použitie časti niečoho na zastupovanie celej "S päsťami rovnako ako / Ruky ..."Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Pokyny pre študentov

Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje päť príkladov literárnych prvkov v "Ženách".


  1. Kliknite na položku Použiť túto šablónu z priradenia.
  2. Identifikujte používanie literárnych prvkov v texte.
  3. Vložte typ literárneho prvku do poľa s názvom.
  4. Zadajte príklad z textu v poli s popisom.
  5. Príklad použite pomocou kombinácie scén, znakov a položiek.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Literárne Prvky Rubrika
Vytvorte storyboard, ktorý zobrazuje rôzne literárne prvky z príbehu.
Zbehlý Rozvíjajúcich Začiatok
Identifikácia Literárnych Prvkov
Všetky literárne prvky sú správne označené.
Väčšina literárnych prvkov je správne identifikovaná.
Niekoľko literárnych prvkov je správne identifikovaných.
Ilustrácie
Ilustrácie poukazujú na podrobnosti o príbehu a preukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie ukazujú spojenie s literárnymi prvkami.
Ilustrácie vykazujú málo spojenia s literárnymi prvkami.
Popis Literárnych Prvkov
Popisy jasne vysvetľujú, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Väčšina popisov hovorí o tom, čo literárne prvky robia, aby vylepšili príbeh.
Popisy nesúvisia s literárnymi prvkami.
Pravopis a Gramatika
Pravopis a gramatika sú väčšinou presné. Chyby nemôžu pochopiť.
Pravopis je veľmi nepresný a bráni plnému porozumeniu.
Text je veľmi ťažké pochopiť.


Viac Storyboard That Aktivity

Ženy
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/ženy-od-alice-walkerovej/literárno-elementy
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky