Vyhľadávanie
  • Vyhľadávanie
  • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/hlasovacie-práva/časová-os
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Kto získa volebné právo? Slobodné, časté a spravodlivé voľby sú základným kameňom fungujúcej demokracie, kde naši volení predstavitelia predstavujú vôľu všetkých ľudí. Pomocou rozloženia časovej osi študenti vytvoria časovú os, ktorá podrobne popisuje históriu volebných práv v Spojených štátoch . Táto aktivita môže byť použitá ako súhrnný prehľad jednotky alebo ako úloha, ktorá pomáha študentom učiť sa a učiť sa navzájom o svojich zisteniach. Učitelia môžu tiež nechať študentov, aby vybrali jeden míľnik a vytvorili časovú os s podrobnosťami o udalostiach okolo tejto konkrétnej udalosti.

Ako alternatívu k rozloženiu na časovej osi nechajte študentov vytvoriť plagát na časovej osi, ktorý sa zapracuje do prezentácie alebo do galérie. K tomuto zadaniu môžete pridať viac ako jednu šablónu, aby študenti mali veľa možností, a podľa toho aktualizujte pokyny.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Dátum splatnosti:


Cieľ: Vytvoriť časovú os, ktorá načrtáva 8 - 10 míľnikov v histórii volebných práv v Amerike.


Pokyny pre študentov:


  1. Kliknite na tlačidlo „Spustiť priradenie“.
  2. Podľa potreby pridajte na svoju časovú os bunky.
  3. Uveďte každú z udalostí v postupnom poradí.
  4. V poliach s popisom popíšte udalosti.
  5. V každej bunke vytvorte obraz, ktorý zobrazuje udalosti, pomocou vhodných scén, postáv a predmetov.
  6. Uložte scenár a odošlite ho k zadaniu.

Požiadavky:

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Časová os
Vytvorte časovú líniu dôležitých udalostí a ľudí a vysvetlite ich význam. Uistite sa, že dátumy sú správne a Photos for Class sú historicky presné alebo významné.
Zbehlý
33 Points
Rozvíjajúcich
25 Points
Začiatok
17 Points
Udalosti a Dátumy
Udalosti vybrané pre časovú líniu sú významné a dôležité pre celkové pochopenie časového obdobia. Uvedené dátumy sú správne.
Väčšina udalostí vybraných pre časovú líniu je významná a dôležitá pre celkové pochopenie časového obdobia. Väčšina poskytnutých dátumov je správna.
Niektoré udalosti vybrané pre časovú líniu sú významné. Možno chýbajú udalosti alebo udalosti, ktoré sú irelevantné. Príliš veľa dátumov môže byť nesprávne.
Vysvetlivky / Popis
Vysvetlenia alebo popisy poskytnuté pre každú udalosť sú presné a poskytujú prehľad o význame udalostí.
Vysvetlenia alebo opisy poskytnuté pre každú udalosť sú väčšinou presné a pokúšajú sa poskytnúť prehľad o význame udalostí.
V vysvetleniach alebo opisoch udalostí existuje niekoľko nevhodných nepresností. V dôsledku významu udalostí môže byť len málo alebo žiadny prehľad, alebo poskytnuté informácie môžu byť príliš obmedzené alebo chýbajú.
Anglické Dohovory
Existuje 0-2 chyby v hláskovaní, gramatike a mechanike.
Existujú 3-4 chyby v hláskovaní, gramatike a mechanike.
Existuje 5 alebo viac chýb pri hláskovaní, gramatike a mechanike.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/hlasovacie-práva/časová-os
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky