Vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie
 • Moje Príbehy
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/kresťanstvo

čo je Kresťanstvo? | Svetové Náboženské Aktivity


Kresťanstvo vyznáva približne 2,4 miliardy ľudí na celom svete, čo z neho robí najväčšie náboženstvo na svete. Začalo to asi pred 2000 rokmi v Judei na území dnešného Jeruzalema v Izraeli. Kresťania veria v život a učenie Ježiša Krista, ktorého považujú za Mesiáša alebo Spasiteľa pre celé ľudstvo. Ježišovo učenie sa zameriavalo na lásku, odpustenie, pokoj a nádej.
Základné otázky pre kresťanstvo

 1. Kedy a kde vzniklo kresťanstvo?
 2. Aké sú niektoré dôležité viery a sviatky v kresťanstve?
 3. Aké predmety alebo symboly sú v kresťanstve dôležité alebo posvätné?
 4. Kde sú dnes jeho nasledovníci a koľko ľudí po celom svete praktizuje kresťanstvo?
 5. Ako kresťania uctievajú a kto sú ich duchovní vodcovia?

čo je kresťanstvo?

Kresťanstvo sa prvýkrát začalo okolo roku 0 nl narodením Ježiša Krista v Betleheme, ktorý sa nazýval Mesto Dávidovo. Dnes je Betlehem palestínskym mestom južne od Jeruzalema na Západnom brehu. Ježiš žil a učil v Nazarete a okolitých oblastiach v Galilei, v dnešnom Izraeli. Ježiš bol ukrižovaný a zomrel v Jeruzaleme. Tieto miesta sú aj naďalej najposvätnejšími miestami pre kresťanov za posledných dvetisíc rokov. Od Ježišových čias sa kresťanstvo rozšírilo do všetkých kútov zemegule a dnes má asi 2,4 miliardy nasledovníkov, čo je asi 30 % svetovej populácie. Kresťania veria v jedného Boha, o ktorom veria, že je stvoriteľom neba a zeme. Základné princípy náboženstva sa točia okolo narodenia, života, smrti, vzkriesenia a učenia Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý bol zoslaný, aby ponúkol ľudstvu spásu.

Ježišovo narodenie

Okolo roku 6 pred Kristom – 0 n. l. boli krajiny Judea a Galilea v dnešnom Izraeli ovládané rozsiahlou Rímskou ríšou, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch od Európy cez severnú Afriku až po Blízky východ. Cézar Augustus bol cisárom a Izrael bol pod kontrolou kráľa Herodesa a neskôr jeho synov. Židovský ľud nenávidel rímsku nadvládu pre jej brutalitu a útlak. Očakávali spasiteľa alebo Mesiáša, ktorý ich vyslobodí z prenasledovania a obnoví Dávidovo kráľovstvo. Príbehy o Ježišovom živote napísali jeho nasledovníci niekoľko desaťročí po jeho smrti, okolo roku 50 – 150 nášho letopočtu. V kresťanskej Biblii tvoria Nový zákon. Štyri hlavné správy o jeho živote alebo evanjeliá, čo znamená „dobré posolstvo“, napísali Ježišovi učeníci alebo nasledovníci, Matúš, Marek, Lukáš a Ján.

Anjel Gabriel navštevuje Máriu

Tieto evanjeliá rozprávajú príbeh mladej ženy menom Mária, ktorá žila v malom mestečku Nazaret, keď ju jedného večera navštívil anjel. Bol to archanjel Gabriel, ten istý anjel, o ktorom sa píše v židovskej Biblii, ktorý sa zjavil Abrahámovi, otcovi judaizmu. Anjel Gabriel povedal Márii: "Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Hľa, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš." (Lukáš 1:30-31). Pre Máriu, ktorá bola zasnúbená s mužom menom Jozef, ale ešte nebola vydatá, to bol šok. Prijala, že Boh chce, aby bola matkou tohto veľmi zvláštneho dieťaťa, a povedala anjelovi, že súhlasí ako verná Božia služobníčka. Čoskoro sa zistilo, že má dieťa. Jozef bol najprv nahnevaný a šokovaný, ale aj jeho vo sne navštívil anjel a uveril, že Mária počala dieťa z Ducha Svätého.

Mária a Jozef cestujú do Betlehema

V tom čase Rím nútil občanov na svojich územiach, aby išli do mesta, v ktorom sa narodili, za účelom zhromaždenia sčítania ľudu, ktorý by pomohol jeho schopnosti vyberať dane. Jozef a Mária museli ísť do Betlehema, odkiaľ Jozef pochádzal. Bola to dlhá a namáhavá cesta a Mary bola v tehotenstve ďaleko. Keď prišli do Betlehema, mesto bolo také plné ľudí na sčítanie ľudu, že sa nemali kde ubytovať. Všetky hostince odmietli chudobný pár. Napokon jeden milý hostinský povedal Jozefovi a Márii, že môžu zostať v jeho stajni so zvieratami. V tú noc Mária porodila a narodilo sa dieťa Ježiš. Mária a Jozef zabalili svojho malého novorodenca do plienok alebo teplých prikrývok. Keďže nemali kolísku, položili Ježiška do jaslí alebo kŕmneho žľabu naplneného slamou. Pre Ježišových nasledovníkov je dôležité, že jeho narodenie nebolo zrodom veľkého luxusu, ale skôr pokorným narodením, keďže Ježiš nepredstavoval mocných a bohatých kráľov, ale celé ľudstvo.

Pastieri a mudrci sa radujú

Príbeh pokračuje, že pastieri neďaleko na kopcoch pred Betlehemom zbadali na oblohe nezvyčajne jasnú hviezdu v čase Ježišovho narodenia. Pastierom sa zjavil anjel, ktorý im povedal, že v Betleheme sa narodilo dieťa, ktoré bude Mesiášom. Je tiež napísané, že v krajine ďaleko na východe traja mudrci, ktorí študovali hviezdy, videli na oblohe tú istú jasnú hviezdu, akú nikdy predtým nevideli. Verili, že to môže znamenať, že sa narodil nový veľký vládca. Išli za hviezdou do Betlehema, kde sa stretli s malým Ježišom, poklonili sa Mu a uctili Ho darmi zlata, kadidla a myrhy.

Vianoce

Príbeh o Ježišovom narodení sa oslavuje ako jeden z najvyšších sviatkov kresťanov. Volá sa Vianoce a každoročne sa koná 25. decembra. Vianoce sú vnímané ako oslava Božej lásky k ľudstvu a svetu. Oslavy zahŕňajú výmenu darčekov, darovanie na charitu, zdobenie vianočných stromčekov, účasť na bohoslužbách a hodovanie s rodinou. Santa Claus, alias Otec Vianoc alebo Svätý Nick, je populárna legenda, o ktorej sa hovorí, že nosí darčeky na Štedrý večer dobre vychovaným deťom, hoci nie je ústrednou postavou kresťanstva.

Ježišov život a učenie

Podľa Biblie Mária a Jozef najprv so svojím dieťaťom utiekli do Egypta, aby unikli prenasledovaniu kráľa Herodesa. Neskôr sa vrátili do Nazareta, kde vychovali Ježiša vo svojej židovskej viere. Jozef bol tesár a svojmu remeslu naučil svojho syna. Ježiš tiež prejavoval veľkú múdrosť a náboženské znalosti už od mladého veku, keď s rabínmi do hĺbky diskutoval o zložitých témach a zapôsobil na nich svojimi názormi.

Ján Krstiteľ krstí Ježiša

V čase Ježišovho narodenia porodila syna aj Máriina sesternica Alžbeta. Dala mu meno John. Bolo to považované za zázrak, pretože Alžbeta bola taká stará a nemohla mať deti. Alžbeta a jej manžel Zacariáš verili, že Ján je dar od Boha. Ján sa stal „Jánom Krstiteľom“ a je považovaný za proroka. Keď mal Ježiš 30 rokov, Ján Krstiteľ ho pokrstil v rieke Jordán. Ján veril, že Ježiš bol spasiteľ alebo Mesiáš, ktorého proroctvá predpovedali a zvestovali to svojim nasledovníkom.

Ježiš a jeho apoštoli

Ježiš sa na 40 dní utiahol do púšte, aby premýšľal a modlil sa, a keď sa vrátil, začal vyučovať to, čo povedal, boli Božie slová o láske, odpustení a milosrdenstve. Cestoval po celej Galilei a kázal v synagógach, ako aj na uliciach a na vidieku všetkým, ktorí ho počúvali. Hovorí sa, že Ježiš mal veľa nasledovníkov, medzi ktorými bolo 12 hlavných učeníkov, nazývaných aj apoštoli, ktorí s ním verne cestovali. Volali sa Šimon Peter (alebo Peter), Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Šimon, Tadeáš, Jakub a Judáš.

Ježiš robí zázraky

Ježiš v tom čase prekvapil ľudí tým, že sa priatelil s chudobnými, zraniteľnými a chorými, ako aj s vyvrheľmi spoločnosti. Hovorí sa, že Ježiš robil zázraky, ako napríklad premieňanie vody na víno, rozmnožovanie rýb a chleba, aby nasýtil 5000 ľudí, vzkriesil z mŕtvych muža menom Lazar, chodil po vode, liečil slepých a uzdravoval chorých. Tieto zázraky pomohli jeho nasledovníkom uveriť, že bol skutočne poslaný Bohom. Svojim nasledovníkom povedal, že najdôležitejšie v živote je milovať Boha a milovať svojho blížneho. Učil dôležitosť milosrdenstva, odpustenia a súcitu. Ježiš kázal, že v nebi „poslední budú prví“, čo znamená, že nezáleží na tom, aký si bohatý alebo mocný, ale na tvojej láske k Bohu a iným. V Matúšovi 19:24 z Biblie sa hovorí, že Ježiš zvolal: "Aké ťažké je pre bohatých vojsť do nebeského kráľovstva! Vskutku, pre ťavu je ľahšie prejsť uchom ihly ako pre niekoho, kto je bohatý, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva." Svojim nasledovníkom dal pokyn, aby radšej pomáhali chudobným a núdznym, než aby si hromadili majetok pre seba. Ježiš povedal: "Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem."

Rímske vedenie sa cíti byť Ježišom ohrozené

Jeho učenie bolo priamou výzvou pre vtedajšiu mocenskú štruktúru. Ježiš a jeho nasledovníci verili, že je Mesiáš, Boží syn, a že jeho život je naplnením židovských proroctiev. V tom čase sa nazývanie „syn Boží“ pripisovalo mocným rímskym cisárom, nie chudobnému židovskému mužovi z Nazareta. Rimania sa teda cítili ohrození jeho rastúcim vplyvom. Ježiš sa však neusiloval o politickú moc. Je citovaný ako povedal: "Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo patrí Bohu." Napriek tomu bol v bezprostrednom nebezpečenstve.

Ježišova smrť

Posledná večera

Biblia opisuje, že Ježiš vedel, že ho jeho nepriatelia zabijú a že to bolo súčasťou Božieho plánu. Keď sa tí, ktorí sú pri moci, sprisahali proti nemu, hovorí sa, že mal posledné jedlo na židovskej slávnosti Pesach so svojimi učeníkmi v Jeruzaleme. Toto jedlo sa nazýva posledná večera. Pri tejto večeri Ježiš povedal svojim učeníkom, že jeden z nich ho zradí. Ježišovi učeníci tomu neverili. Povedal im tiež, že víno a chlieb, ktoré budú jesť a piť, sa symbolicky stanú jeho telom a krvou, aby prostredníctvom tohto rituálu mohli mať večný život. Preto sa počas kresťanských bohoslužieb alebo omše všetkým slávnostne dáva víno a chlieb. Nazýva sa to Eucharistia alebo prijímanie.

Ježiš je ukrižovaný

Keď bolo jedlo, Ježiš nechal svojich učeníkov modliť sa. Kým bol preč, jeden z jeho učeníkov, Judáš, podľahol pokušeniu a povedal rímskym strážcom, kde je Ježiš. Ježiš bol zatknutý a uznaný vinným z pokusu podnietiť vzburu proti Rímskej ríši alebo z tvrdenia, že je „kráľ Židov“. Pontský Pilát, rímsky miestodržiteľ Judey, ho nariadil popraviť ukrižovaním. Bola to barbarská forma mučenia a popravy, ktorú v tom čase používali Rimania. Zahŕňalo to pribiť človeka na kríž a nechať ho trpieť a zomrieť. Podľa evanjelií bol Ježiš mučený a prinútený ťahať svoj kríž ulicami Jeruzalema na kopec zvaný Golgota, čo znamená „miesto lebky“. Tam bol Ježiš ukrižovaný spolu s dvoma zlodejmi. Zomrel po šiestich hodinách trápenia. Hovorí sa, že Ježiš sa modlil: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia." Deň, keď bol Ježiš ukrižovaný a zomrel, si kresťania ctia každý rok na Veľký piatok, v piatok pred Veľkou nocou. Kresťania ho dodržiavajú pôstom a modlitbou. Nazýva sa Veľký piatok, pretože kresťania veria, že Ježiš svojou veľkou obeťou splnil Boží sľub a celému ľudstvu bola ponúknutá spása, život po smrti v nebi. V Biblii sa píše: "Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna." - Ján 3:16.

Ježišovo vzkriesenie

Keď Ježiš zomrel, sňali ho z kríža a uložili do hrobu vytesaného z veľkej skaly. Vchod do hrobky zakrýval obrovský balvan. Na tretí deň evanjeliá hovoria, že Ježiš vstal z mŕtvych, čo sa nazýva vzkriesenie. Ženy, o ktorých sa verilo, že sú Ježišovými najbližšími učeníkmi, Mária Magdaléna a jeho matka Mária, prišli k hrobu skoro ráno, aby našli veľký balvan odsunutý nabok a hrob prázdny. Po svojom vzkriesení Ježiš navštívil svojich učeníkov, aby mohli byť svedkami, že skutočne ožil. Ježiš sa zjavil svojim učeníkom a povzbudil ich, aby šírili dobré posolstvo o jeho učení. Na 40. deň po svojom vzkriesení sa hovorí, že Ježiš vystúpil do neba, aby sa pripojil k Bohu.

Veľká noc

Veľká noc je dňom, kedy kresťania oslavujú vzkriesenie Ježiša Krista. Kresťania veria, že Ježiš sa obetoval za ľudstvo, vzal na seba trest za hriechy ľudstva a tým ponúkol spásu. Kresťania každoročne oslavujú Veľkú noc navštevovaním bohoslužieb a hodovaním s rodinou. Maľovanie „veľkonočných vajíčok“ je bežné a vajíčka, kurčatá a zajačiky sú obľúbenými veľkonočnými symbolmi života a znovuzrodenia. Legendárna (nie však náboženská) postava, veľkonočný zajačik, necháva deťom sladkosti a maškrty, aby ich našli pri „hľadaní vajíčok“. Veľká noc je dňom osláv a nádeje a je považovaná za najvyšší sviatok v kresťanstve.

Šírenie kresťanstva

Svätý Pavol

Ježišovi verní nasledovníci začali šíriť jeho učenie a boli nazývaní kresťanmi za nasledovanie Krista. Podľa Biblie bol 50 dní po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní Deň Turíc, keď Duch Svätý údajne zostúpil na Ježišových nasledovníkov v Jeruzaleme, aby sa splnilo proroctvo. Hovorí sa, že to bol vznik prvého kostola. Ježišovi učeníci šírili „dobrú zvesť“ z Jeruzalema po celom Blízkom východe a prvých 100 rokov po Ježišovom živote sa kresťanstvo rozšírilo po celej Rímskej ríši. Ich posolstvo však nebolo vždy dobre prijaté. V skutočnosti väčšina prvých Ježišových nasledovníkov čelila smrteľnému prenasledovaniu. Jeden z Ježišových nasledovníkov, Pavol, si dal za úlohu šíriť Ježišovo učenie. Hovorí sa, že prešiel 10 000 míľ pešo, keď kázal, staval kostoly a šíril Ježišovo posolstvo. Učil, že Ježiš je Boží Syn a že každý, kto verí v Ježiša, môže byť spasený. Rozhneval židovských vodcov, ktorí to považovali za rúhanie. Pavol tiež rozhneval Rimanov, ktorí ho uväznili a popravili sťatím hlavy okolo roku 65 nl. Pavlove listy svojim nasledovníkom sú zahrnuté v Novom zákone v Biblii.

Prenasledovanie raných kresťanov

Starí Rimania považovali týchto prvých kresťanov za hrozbu pre svoju politickú autoritu. Kresťania by neuctievali tradičných rímskych bohov a tiež by neuctievali rímskeho cisára ako boha, čo bolo zvykom. Ježišovo učenie bolo v rozpore s rímskymi hodnotami násilného dobývania, bohatstva a moci. V skutočnosti, keď mesto Rím v roku 64 nl vyhorelo pri veľkom požiari, cisár Nero obvinil kresťanov. Praktizovanie kresťanstva urobil nezákonným a kresťanov mučili, väznili a zabíjali. Mnohí sa však odmietli vzdať svojej viery. Pretože kresťanstvo učilo, že tí, ktorí veria, budú mať po smrti život v nebi, dávalo nádej ľuďom, ktorí boli zotročení alebo v chudobných podmienkach. Náboženstvo sa ďalej šírilo a do roku 300 nl bolo v celej Rímskej ríši asi 5 miliónov kresťanov.

Zlom nastal v roku 313, keď rímsky cisár Konštantín udelil kresťanom náboženskú slobodu a v roku 395, za vlády cisára Theodosia, sa kresťanstvo stalo oficiálnym náboženstvom Ríma. Pápež bol hlavou Cirkvi a sídlil v Ríme. Súčasný pápež František II. stále sídli v Ríme v Taliansku vo Vatikáne. Po páde Rímskej ríše v roku 476 sa v niektorých názoroch a praktikách východnej kresťanskej cirkvi a západnej cirkvi prejavil rozkol, ktorý vyústil do formálneho rozdelenia v roku 1054. Týmto rozkolom vznikla rímskokatolícka cirkev a východná pravoslávna cirkev, ktoré neuznávajú pápeža za hlavu.

Reformácia a protestantizmus

Počas reformácie sa cirkev ďalej rozdelila. V roku 1517 Martin Luther , nemecký mních, verejne kritizoval pápeža a katolícku cirkev. Tento protest vyústil do protestantizmu, dnes vetvy cirkvi s mnohými rôznymi denomináciami.

Hlavnými vetvami dnešnej kresťanskej cirkvi sú katolícka, protestantská a východná pravoslávna cirkev. V rámci protestantizmu existuje mnoho rôznych denominácií vrátane baptistov, biskupov, evanjelistov, metodistov, presbyteriánov, luteránov, anglikáncov, evanjelikov, kresťanskej reformy/holandskej reformy, zjednotenej Kristovej cirkvi, mennonitov, kresťanskej vedy, kvakerov a adventistov siedmeho dňa. Mnohé vetvy kresťanstva môžu mať veľmi odlišné tradície a praktiky, ale každá viera zostáva zameraná na život a učenie Ježiša. Kňazi alebo služobníci sú duchovnými vodcami v kresťanstve. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi môžu byť kňazmi iba muži. Ženy môžu byť mníšky. V mnohých protestantských cirkvách však ženy môžu slúžiť ako kňazi alebo miništranti.

Základné presvedčenia kresťanstva

Medzi základné princípy kresťanstva patria:

 1. Monoteizmus: viera v jedného Boha, Stvoriteľa neba a zeme
 2. Viera v Najsvätejšiu Trojicu : Boh existuje ako Otec, Syn (Ježiš Kristus) a Duch Svätý)
 3. Viera v život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista ako Božieho syna, Spasiteľa alebo Mesiáša, ktorý bol poslaný Bohom, aby ponúkol svetu spásu
 4. Viera, že Ježiš sa v deň súdu opäť vráti
 5. Viera v dôležitosť Svätej Biblie , ktorá zahŕňa Starý zákon z judaizmu a Nový zákon s Ježišovým učením
 6. Viera v dôležitosť činenia pokánia za svoje hriechy, milovať Boha, milovať blížneho ako seba samého, milosrdenstvo a odpustenie

Významné kresťanské sviatky

Najdôležitejšie sviatky v kresťanstve sú Vianoce a Veľká noc , ktoré oslavujú narodenie a zmŕtvychvstanie Ježiša. Adventné obdobie je zvyčajne 4 týždne pred Vianocami. V latinčine advent znamená „príchod“ a je to obdobie prípravy na „príchod Pána“. Začína sa štvrtou nedeľou pred Štedrým dňom a končí sa na Štedrý večer 24. decembra. Ťažiskom sezóny je očakávanie osláv narodenia Ježiša Krista a zahŕňa témy nádeje na večný život a túžby po pokoji a spravodlivosti. Adventný veniec symbolizuje tieto štyri týždne a má 4 sviečky, jednu zapálenú každú nedeľu až do Vianoc. Sviečky symbolizujú: nádej, lásku, radosť a pokoj.

Pôst je obdobie pred Veľkou nocou. Začína sa Popolcovou stredou a trvá 40 dní do Veľkonočnej nedele, ktorá predstavuje 40 dní, ktoré Ježiš strávil na púšti, postil sa, premýšľal a modlil sa. Počas pôstneho obdobia sú kresťania povzbudzovaní, aby sa modlili, postili a dávali alebo „dávali almužnu“. Pôst môže byť vo forme zdržania sa určitých jedál, ako je mäso v piatok, alebo vo forme vzdania sa niečoho, ako je jedlo, pitie alebo zlý zvyk. Almužna môže predstavovať sociálnu vec, dávať čas alebo peniaze tým, ktorí to potrebujú. Kresťania často premýšľajú o svojich hriechoch a stanovujú si ciele, aby sa zlepšili.

Hoci kresťanstvo mohlo začať s malou skupinou nasledovníkov, od čias Ježiša sa jeho učenie rozšírilo po celom svete a náboženstvo je naďalej dôležitou súčasťou životov miliárd ľudí na celom svete.

Ako Uľahčiť Diskusiu o Rôznych Aspektoch Kresťanstva v Triede

1

Opíšte Pozadie

Uveďte jednoduchý úvod do kresťanstva so zameraním na jeho historický vývoj, hlavné odvetvia (ako je katolicizmus, protestantizmus a východné pravoslávie) a prítomnosť na celom svete. Učitelia môžu diskutovať aj o niektorých ďalších základoch, ako sú všeobecné presvedčenie, náboženskí vodcovia a nasledovanie po celom svete.

2

Podporujte Porovnávaciu Analýzu

Povzbudzujte svojich študentov, aby porovnávali a porovnávali rôzne kresťanské aspekty, ako napríklad historický vývoj doktríny alebo správanie a presvedčenie rôznych kresťanských skupín. Študenti môžu tiež porovnávať aspekty rôznych náboženstiev pre ďalšiu analýzu. Napríklad podobnosti a rozdiely medzi kresťanstvom a islamom.

3

Iniciovať Diskusie

Rozdelenie triedy do menších skupín umožní študentom venovať sa konkrétnym kresťanským aspektom. Učitelia môžu dať každej skupine jeden aspekt na diskusiu a analýzu s určitým časovým limitom. Študenti môžu využiť všetky svoje zdroje na výskum a zdieľať svoje zistenia so zvyškom triedy na spoločné učenie.

4

Vytvorte Tabuľku s Náboženskou Tematikou

Požiadajte študentov, aby vytvorili tabuľku s kresťanskou tematikou, kde môžu použiť vizuálne prvky a rôzne symboly na znázornenie rôznych aspektov náboženstva. Študenti môžu napríklad hovoriť o Vianociach, Veľkej noci, pôvode kresťanstva, miestach bohoslužieb, Biblii a mnohých ďalších. Študenti môžu tiež uviesť tieto aspekty a vziať 2-3 aspekty jednotlivo do tabuľky.

5

Rešpektovať a Zahŕňať

Vytvorte v triede rešpektujúce a inkluzívne prostredie, kde môžu študenti vyjadriť svoje názory a cítiť sa zapojení do diskusií. Povzbudzujte študentov, aby sa k citlivým veciam vyjadrovali s rešpektom a nikomu neubližovali.

Často Kladené Otázky o Kresťanstve: História a Tradície

Z čoho vznikla kresťanská viera?

S učením a službou Ježiša Nazaretského sa kresťanstvo začalo v prvom storočí nášho letopočtu v oblasti Levanty Rímskej ríše.

Kto zohral významnú úlohu ako vodca kresťanov?

Najdôležitejšia osoba v kresťanstve je považovaná za Ježiša Nazaretského. Kresťania ho považujú za Božieho Syna a Spasiteľa ľudstva a jeho učenie a ukrižovanie položili základ pre rozvoj kresťanského náboženstva. Kresťanstvo je dnes považované za najsledovanejšie náboženstvo na svete a Ježiš je považovaný za jedného Boha, stvoriteľa neba a zeme.

Aké významné udalosti sa stali v Ježišovom živote?

Ježiš počas svojho života prešiel mnohými významnými udalosťami, vrátane jeho narodenia v Betleheme, času stráveného vyučovaním a robením zázrakov, ukrižovania v Jeruzaleme a jeho vystúpenia z hrobu. Všetky tieto udalosti slúžia ako lekcia pre ľudstvo, najmä pre kresťanov, ktorí verili, že Ježiš zomrel za hriechy ľudí, aby mohli dosiahnuť spásu.

Ďalšie plány a aktivity na podobné hodiny nájdete v našej kategórii sociálnych štúdií!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/kresťanstvo
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky