https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/kresťanstvo/literatúra-spojenie
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Príbehy, podobenstvá a literatúra umožňujú študentom konkrétnejšie predstaviť rôznych ľudí, sviatky, zvyky a tradície v rámci konkrétneho náboženstva. Existuje mnoho kníh týkajúcich sa kresťanstva, ktoré môžu učitelia použiť na to, aby pomohli študentom lepšie porozumieť náboženstvu a ľuďom, ktorí ho vyznávajú. V tejto aktivite študenti ilustrujú dej kresťanského príbehu .

Tento príklad je o príbehu Ježišovho narodenia alebo narodenia.

Existuje mnoho ďalších pútavých kníh, ktoré uvádzajú študentov do tradičných podobenstiev a príbehov týkajúcich sa kresťanstva. Učitelia môžu používať knihy a tiež videá, ktoré pomáhajú ilustrovať rôzne aspekty náboženstva. Tu sú nejaké návrhy:

 • Ilustrovaná biblia pre deti od Seliny Hastingsovej
 • Kto bola Matka Tereza? od Jima Gigliottiho
 • Kto bol Ježiš? od Ellen Morgan
 • Kto je pápež František? od Stephanie Spinner
 • Kto bola Johanka z Arku? od Pam Pollackovej
 • Kto čomu verí?: Anna Willsová skúma hlavné náboženstvá sveta
 • Pozri Inside World Religions od Alexa Fritha
 • Veľkonočný príbeh od Parragon Books
 • Detská kniha svetových náboženstiev od Jennifer Glossop


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Dátum splatnosti:

Cieľ: Po vypočutí príbehu vytvorte príbehový príbeh, ktorý bude obsahovať dôležité detaily od začiatku, stredu a konca príbehu.

Pokyny pre študentov:

 1. Do zhruba 3–5 buniek napíšte hlavné detaily príbehu v poradí, v akom sa vyskytli.
 2. Pridajte vhodné scény, postavy a položky na ilustráciu každej bunky. Stvoriteľ má každé zviera z príbehu.
 3. Uložte a odošlite svoj storyboard.

Požiadavky: Začiatok, stred a koniec príbehu

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Rubrika Grafu Grafu
Vytvorte vizuálny diagram grafu, ktorý sumarizuje príbeh. Scéna by mala mať šesť buniek: názov, expozícia, stúpajúca akcia, vrchol, klesajúca akcia a rozlíšenie. Pod každú bunku napíšte popis danej časti príbehu.
Zručný Vznikajúci Začiatok
Dizajn
Bunky obsahujú obrázky, ktoré pomáhajú rozprávať príbeh a neprekážajú v porozumení. Popisy zodpovedajú obrázkom.
Popisy sa nie vždy zhodujú s obrázkami.
Popisy chýbajú alebo sa nezhodujú s obrázkami.
Zápletka
Každá zo šiestich buniek predstavuje inú časť príbehu. Bunky sú v poradí od začiatku do konca.
Dve alebo menej buniek sú nefunkčné alebo na paneli deja chýbajú dôležité informácie.
Chýbajú dôležité informácie a/alebo tri alebo viac buniek je nefunkčných.
Pravopis a Gramatiku
Pravopis a gramatika sú väčšinou presné. Chyby nebránia porozumeniu.
Pravopis je veľmi nepresný a bráni úplnému porozumeniu.
Text je ťažko zrozumiteľný.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/kresťanstvo/literatúra-spojenie
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky