https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/polnoc-bez-mesiaca-od-lindy-williams-jackson/literárny-konflikt
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Literárne konflikty sú pre študentov dôležité, aby boli schopní identifikovať sa pri čítaní príbehov. Konflikty, ktorým čelí hlavná postava, pomáhajú hnať príbeh vpred. V tejto aktivite študenti vytvoria príbeh, ktorý ilustruje príklady literárnych konfliktov v hre Polnoc bez mesiaca . To, že si študenti vyberú príklad každého literárneho konfliktu, je vynikajúcim spôsobom, ako posilniť hodinu, a dáva študentom príležitosť tvorivo ukázať, čo sa naučili.

Príklady konfliktov o polnoci bez mesiaca

Postava vs. postava: Rose bojuje s Ma Pearl. Ma Pearl je zlá a urážlivá a vďaka Rose sa cíti strašne.

Postava vs. Ja: Rose trpí extrémnym nízkym sebavedomím kvôli tomu, že sa jej babička neustále vysmieva, aká je jej pokožka tmavá.

Postava vs. Príroda: Rose veľmi trpí kvôli extrémnym letným horúčavám v Mississippi pri práci na poli.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Dátum splatnosti:

Cieľ: Vytvoriť 3-bunkový storyboard, ktorý popisuje a ilustruje literárne konflikty v hre Polnoc bez mesiaca.

Pokyny pre študentov:

  1. Kliknite na „Spustiť priradenie“.
  2. Do každej hlavičky napíšte konflikt.
  3. Vytvorte ilustráciu, ktorá predstavuje každú hlavičku, pomocou vhodných scén, postáv a predmetov.
  4. Napíš krátke zhrnutie každého konfliktu do priestoru pod ilustráciou.
  5. Ušetrite často!

Požiadavky:

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Rubrika Konfliktov
Zručný
5 Points
Vznikajúci
3 Points
Začiatok
1 Points
Vysvetlenie
Opisy konfliktov sú jasné a majú aspoň dve vety.
Popisy konfliktov sa dajú pochopiť, ale sú trochu nejasné.
Opisy konfliktov sú nejasné a netvoria aspoň dve vety.
Ilustrácie
Ilustrácie predstavujú popisy s použitím vhodných scén, postáv a predmetov.
Ilustrácie súvisia s popismi, ale sú ťažko pochopiteľné.
Ilustrácie jasne nesúvisia s popismi.
Dôkaz o Úsilí
Práca je dobre napísaná a premyslená.
Práca ukazuje určitý dôkaz úsilia.
Práca ukazuje málo dôkazov o akomkoľvek úsilí.
Dohovorov
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú väčšinou správne.
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú trochu správne.
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú väčšinou nesprávne.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/polnoc-bez-mesiaca-od-lindy-williams-jackson/literárny-konflikt
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky