https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/ronald-reagan-predsedníctvo
Plány Vyučovania Predsedníctva v Spoločnosti Reagan

Ronald Reagan bol ikonickým a kontroverzným prezidentom počas súmraku studenej vojny. V priebehu desaťročia bol „Veľký komunikátor“ kľúčovým prvkom pádu Sovietskeho zväzu a silnou silou pri nasmerovaní americkej politiky k konzervatívnym myšlienkam. Dopady jeho predsedníctva zostávajú v správach aj dnes; Reagana je stále oceňovaný ako konzervatívny hrdina, ale je kritizovaný za dlhodobý vplyv jeho sociálnych a ekonomických politík.


Aktivity študentov pre 1980: Predsedníctvo Ronalda ReaganaPredsedníctvo Ronalda Reagana

Ronald Reagan pôsobil v rokoch 1981-1989 ako prezident Spojených štátov. Keď Reagan kandidoval na úrad, USA boli stále uprostred studenej vojny so Sovietskym zväzom, hospodárstvo bolo v recesii a mnohí hľadali solídneho vodcu, ktorý by sa orientoval v naliehavých spoločenských problémoch tej doby. Ako republikán Reagan zastával vo všetkých svojich politikách konzervatívny postoj.

Vo svojej prezidentskej kampani z roku 1980 sľúbil, že zníži dane, aby stimuloval ekonomiku, obmedzil zasahovanie vlády, presadzoval práva štátu a predovšetkým udržal silnú národnú obranu. Všetky tieto základné princípy boli zladené s Reaganovou ekonomikou na strane ponuky a jeho silným postojom proti sovietskemu vplyvu, ako aj proti jeho vojne proti drogám, a jeho cieľom je vyriešiť niekoľko otázok týkajúcich sa občianskych práv. V Reagane boli osemdesiate roky zároveň úspešné a turbulentné.

Pomocou aktivít v tomto lekčnom pláne budú študenti schopní organizovať, analyzovať a vysvetľovať rôzne činnosti, ktoré Reagan prijal ako prezident. Jeho realizácia „Reaganomiky“, ukončenie studenej vojny a dokonca aj kontroverzia okolo iránsko-kontrarozviedky sú všetky body diskusie, na ktorých môžu študenti rozpracovať. Študenti budú môcť získať komplexnejšie pochopenie kontextu a podstaty predsedníctva Ronalda Reagana.


Diskusné otázky

  1. Aké boli hlavné udalosti politickej kariéry Ronalda Reagana?
  2. Akým spôsobom môžeme Reagana definovať ako konzervatívca a prečo jeho konzervatívne myšlienky v 80. rokoch tak silno zastávajú?
  3. Ako zmenil prezident Reagan ekonomiku (a implementoval „Reaganomics“)?
  4. Akým spôsobom Reagan zmenil pozíciu predsedníctva? Do akej miery?
  5. Ako Reagan zvládol studenú vojnu a ďalšie zahraničnopolitické iniciatívy?
  6. Akým spôsobom priniesla spoločnosť Reaganomics úspech? Dôvod na obavy?
  7. Aké dôležité spoločenské debaty sa odohrali za Ronalda Reagana?
  8. Aké problémy a spory obklopovali Reaganovo predsedníctvo? S ktorým odkazom zanechal Reagan?

Priradenie Obrázkov
Viac plánov hodín a podobných aktivít nájdete v našej kategórii História!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/ronald-reagan-predsedníctvo
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky