https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/sikhizmus/prázdniny
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Prázdniny sú v náboženstve mimoriadne dôležité a poukazujú na príbehy, ročné obdobia alebo iné významné aspekty náboženstva. Mnoho sikhských sviatkov oslavuje dôležité momenty v histórii ich ľudí. V rámci tejto aktivity študenti vytvoria mapu pavúkov, ktorá zvýrazní hlavné sviatky sikhov . Mali by popísať význam jednotlivých sviatkov a vytvoriť ilustráciu, ktorá pomôže zhrnúť, čo to je a ako sa to praktizuje.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Due Date:

Objective: Create a spider map focusing on 3-5 different major holidays in Sikhism.

Student Instructions:

  1. Click "Start Assignment".
  2. Identify at least three major Sikh holidays and write their name in the title box.
  3. For each cell write 1-3 sentence descriptions about each holiday explaining its significance.
  4. Create an illustration that represents each holiday using appropriate scenes, characters, symbols or items.
  5. Save and exit when you're done.

Requirements: Minimum of 3 cells showcasing different major holidays celebrated by Sikh people. Appropriate scenes to illustrate each cell. 1-3 sentence description for each cell demonstrating your understanding.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Náboženské Sviatky
Vytvorte storyboard, ktorý identifikuje dôležité sviatky pre konkrétne náboženstvo. Znázornite každý sviatok a napíšte krátky popis, ktorý vysvetlí jeho význam.
Zručný Vznikajúci Začiatok Potrebuje Vylepšenie
Identifikácia Dovolenky
Všetky sviatky sú správne identifikované a majú význam pre náboženstvo.
Väčšina sviatkov je správne identifikovaná.
Najvýznamnejšie sviatky chýbajú, sú neúplné alebo nesprávne.
Žiadne sviatky nie sú správne identifikované.
Popisy
Popisy presne vysvetľujú dovolenku a zdôrazňujú jej význam.
Popisy sú väčšinou presné a vysvetľujú význam sviatkov.
Popisy obsahujú nepresnosti vo vysvetleniach alebo nezvýrazňujú význam sviatkov.
Opisy chýbajú alebo sú príliš minimálne na to, aby sa dali skórovať.
Ilustrácie
Ilustrácie obsahujú vhodné scény, postavy a predmety, ktoré presne reprezentujú sviatky a odrážajú čas, námahu, myšlienky a starostlivosť.
Ilustrácie sú väčšinou presné a odrážajú čas a námahu.
Ilustrácie sú trochu nepresné a zobrazujú minimálne úsilie, čas a starostlivosť.
Ilustrácie sú nepresné alebo nevhodné a chýba v nich príliš veľa prvkov alebo sú príliš minimálne na to, aby sa dali bodovať.
Anglické Konvencie
V celom storyboarde nie sú žiadne chyby v pravopise, gramatike alebo mechanike. Všetky časti písania odrážajú starostlivú korektúru.
V celom storyboarde je niekoľko chýb v pravopise, gramatike a mechanike. Všetky časti písania vykazujú presnosť a určité korektúry.
V celom storyboarde je niekoľko chýb v pravopise, gramatike a mechanike. Väčšina častí písania neodráža korektúry ani presnosť.
Chyby v pravopise, gramatike a mechanike pri písaní častí storyboardu vážne narúšajú komunikáciu.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/sikhizmus/prázdniny
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky