https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/staroveký-rím/časová-os-plagát
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


Vytvorenie časovej osi umožňuje študentom lepšie porozumieť sledu udalostí počas určitého obdobia histórie a môže im pomôcť vidieť, ako udalosti ovplyvňujú ostatných. Výskumný plagát je príležitosťou pre študentov vykonávať výskum, triediť svoje skutočnosti v chronologickom poradí, zobrazovať svoje zistenia ozdobným a pôsobivým plagátom a prezentovať svoju prácu pred triedou v ústnej prezentácii. V rámci tejto aktivity budú študenti skúmať život Júliusa Caesara alebo inej významnej osobnosti starovekého Ríma . Mali by zahŕňať podrobnosti o ich živote v chronologickom poradí vrátane všetkých dôležitých historických udalostí, ktoré sa počas ich života stali.

Ak chcete k tejto úlohe pridať ďalšie šablóny, pozrite sa na naše šablóny plagátov na časovej osi.


Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Do dátumu:

Cieľ: Vytvorte časový rozvrh života Júliusa Caesara alebo inej dôležitej osobnosti starovekého Ríma!

Pokyny pre študentov:

  1. Kliknite na „Spustiť priradenie“.
  2. Pomocou školských zdrojov vykonajte výskum o svojej osobe a zistite dôležité udalosti z jeho života vrátane: narodenia, smrti a najmenej 5 úspechov.
  3. Podľa poskytnutej šablóny napíšte meno svojej osoby hore.
  4. Do každej časti časovej osi napíšte názov, ktorý obsahuje stručný popis udalosti a dátum, kedy sa stala. Uistite sa, že každá udalosť je v chronologickom poradí!
  5. Pre každú udalosť pridajte ilustráciu, ktorá obsahuje príslušnú scénu, postavu (y), položky alebo zvieratá.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Rubrika Plagátu
Zručný Vznikajúci Začiatok
Písomná Práca
Ak je tam písané, je to jasné a používa celé vety.
Ak je tam písanie, je to trochu jasné a používa niekoľko úplných viet.
Ak sa tam píše, je neúplné a nejasné.
Ilustrácie
Ilustrácie predstavujú zadanie pomocou vhodných scén, postáv a predmetov.
Ilustrácie súvisia so zadaním, ale sú ťažko pochopiteľné.
Ilustrácie jasne nesúvisia so zadaním.
Dôkaz o Úsilí
Práca je dobre napísaná a premyslená.
Práca ukazuje určitý dôkaz úsilia.
Práca ukazuje málo dôkazov o akomkoľvek úsilí.
Dohovorov
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú väčšinou správne.
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú trochu správne.
Pravopis, gramatika a interpunkcia sú väčšinou nesprávne.


Ako Vykonávať Výskum Starovekého Ríma

1

Stanovte si Konkrétne Ciele

Pomôžte študentom vybrať konkrétny aspekt starovekého Ríma, ako je jeho administratíva, spôsob života alebo slávne osobnosti. Diskutujte o tom, ako konkrétnejšie zameranie uľahčí zvládnutie ich štúdia. Ak si študenti vyberajú slávneho jedinca, môžu to ďalej zúžiť na svoj osobný život, politický postoj atď.

2

Získať Základné Informácie

Povzbudzujte svojich študentov, aby sa začali učiť o starovekom Ríme zo všeobecných zdrojov, ako sú knihy alebo webové stránky. Hovorte o tom, ako táto fáza umožňuje deťom rozpoznať kľúčové témy a oblasti záujmu. Študenti môžu začať aj pohľadom na niektoré kultúrne a historické súvislosti zo starovekého Ríma, aby mohli lepšie pochopiť činy jednotlivcov.

3

Pozrite si Dôveryhodné Zdroje

Predstavte študentom spoľahlivé zdroje, ako sú knihy, vedecké články a renomované webové stránky. Popíšte význam používania spoľahlivých zdrojov pre dôkladný výskum. Požiadajte študentov, aby si poznačili aj zdroje, z ktorých zbierajú údaje.

4

Preskúmajte Primárne Zdroje

Prineste so študentmi primárne zdroje, ako sú historické texty, nápisy a relikvie. Opíšte, ako tieto originálne materiály ponúkajú špeciálne pohľady na staroveký Rím. Na tento účel môžu učitelia zariadiť návštevu akýchkoľvek blízkych múzeí, ktoré zobrazujú takéto nápisy.

5

Syntetizovať a dať dohromady

Požiadajte študentov, aby si robili štruktúrované poznámky a organizovali materiál podľa témy. Popíšte, ako táto fáza vytvára rámec pre dobre organizovanú a informovanú výskumnú štúdiu.

Často Kladené Otázky o Starovekom Rímskom Životopise Časovej osi

Ako môžem vybrať ideálnu historickú osobu zo starovekého Ríma pre životopis?

Vyberte si osobu, ktorá významne prispela k rímskej kultúre, politike alebo spoločnosti. V závislosti od oblasti vášho záujmu myslite na ľudí ako Julius Caesar, Augustus, Cicero, Kleopatra alebo Nero. Učitelia môžu študentom poskytnúť zhrnutia a pozadie niektorých dôležitých osobností a študenti si môžu vybrať tú, ktorá ich najviac zaujíma.

Aké kľúčové prvky tvoria biografiu starých Rimanov?

Chronologická línia biografie by mala zdôrazňovať významné momenty, udalosti a úspechy predmetu. V tomto zozname môžu byť zahrnuté dátumy narodenia a úmrtia, slávne činy, dôležité vojny, významné politické alebo diplomatické rozhodnutia a akýkoľvek významný príspevok k filozofii, literatúre alebo umeniu.

Je možné začleniť sociálne a kultúrne pozadie do biografie časovej osi?

Čitatelia sú určite schopní lepšie pochopiť všeobecné prostredie postavy, ak zahrnieme sociálny a kultúrny kontext. Môžete diskutovať o dôležitých prvkoch rímskej politiky, kultúry a spoločnosti, ktoré mali vplyv na život a skutky danej osoby.
Táto Aktivita je Súčasťou Mnohých Učiteľov

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/staroveký-rím/časová-os-plagát
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky