×

Let us know what date & time you prefer?

https://www.storyboardthat.com/sk/space-words/čierna-diera

Čierna diera je oblasť priestoru, kde je ťažná sila taká silná, že ani svetlo nemôže uniknúť. K tomu dochádza, keď veľké množstvo materiálu zaberá malý priestor.

Čierna diera je malá oblasť priestoru, kde silu gravitácie je veľmi vysoká, pretože tam je veľké množstvo hmoty je prešiel do veľmi malého priestoru. Čierne diery sú neviditeľné. Nemožno ich vidieť, pretože žiadne svetlo ani iné druhy elektromagnetického žiarenia nemôžu unikať zvnútra. Vedci vedia, že čierne diery existujú z účinkov, ktoré má veľké gravitačné pole na okolitú oblasť. Termín "čierna diera" vytvoril John Wheeler.

V roku 1783 John Michell najprv navrhol, že tam môže byť teleso v priestore, ktoré má hmotnosť, ktorá je taká veľká, že ani svetlo by uniklo. Einsteinova vedecká revolúcia, jeho teória relativity, zmenila spôsob myslenia a pochopenie gravitácie. Einsteinove teórie opisovali gravitáciu ako deformáciu vesmírneho času a to povzbudilo vedcov, aby znovu premýšľali o možnostiach čiernych dier. Použitím Einsteinovej teórie relativity Karl Schwarzschild vypočítal okruh sféry, kde by sa hmotnosť sféry stlačila do malého priestoru, hmota a svetlo by nebolo možné uniknúť. Táto hranica medzi miestom, kde svetlo môže a nemôže uniknúť, je známe ako horizont udalostí.

Väčšina čiernych dier vzniká na konci života hviezdy. Vyskytujú sa vtedy, keď sa jadro hviezdy zrúti na seba, spôsobí výbuch supernov. Slnko v našej slnečnej sústave sa nikdy nestane čiernym otvorom, pretože nie je dosť masívne. Hviezdy potrebujú niekoľkokrát hmotnosť nášho Slnka, aby vytvorili čierne diery. Čierne diery, ktoré sú veľmi veľké, sú známe ako supermasívne čierne diery. Majú hmotnosť jedného milióna násobku hmotnosti Slnka alebo viac. Predpokladá sa, že veľké galaxie majú v strede supermasívnu čiernu dieru. Pozorovania našej galaxie, Mliečna dráha, ukázali, že v strede je supermasívna čierna diera.

Ako to používam?

Znázornené sprievodcovské storočia majú ľahko stráviteľné informácie s vizuálnou stimuláciou na pochopenie a udržanie. Storyboard That je vášnivá študentská agentúra a my chceme, aby všetci boli rozprávačmi. Storyboardy poskytujú vynikajúce médium na prezentáciu toho, čo sa študenti naučili a učili sa ostatným.

Študent Prezentácia Storyboard

Použite tieto ilustrované vodítka ako odrazový mostík pre individuálne a celoplošné projekty!


  • Priraďte každému študentovi termín / osobu / udalosť, aby ste vyplnili vlastnú storyboardovú tabuľku
  • Vytvorte si vlastný ilustrovaný sprievodca na tému, ktorú študujete
  • Vytvorte ilustrovanú príručku pre ľudí vo vašej škole alebo triede
  • Publikujte storyboardy na klasické a školské kanály sociálnych médií
  • Skopírujte a upravujte tieto storyboardy a používajte ich ako referencie alebo vizuály
Viac informácií o hviezdach a iných nebeských telách nájdete v našom Ilustrovanom sprievodcovi astronómiou!
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/space-words/čierna-diera
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.