Play with Scenes
Aktualizované: 10/2/2019
Play with Scenes
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
POW Lesson Plans

Storyboard That ako Komiks

Anna Warfieldová

Komik je vizuálny príbeh rozprávaný prostredníctvom obrázkov. Slová sa často používajú v kombinácii onomatopoeia, rozprávania a textových bublín. Obrázky sú jednotlivé scény a zmeny v činnosti alebo umiestnenie sa dejú pomocou viacerých buniek. Komikovia dostanú svoje meno zo slova "smiešny". Nie všetky komiksy sú humorné, ale názov začínal politickými karikatúrami a ďalšími obrázkami vytlačenými v novinách, ktoré boli často humorné ...


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

When making comic strips, there are many different ways you can use SBT scenes!

Text z Príbehu