Character Education
Aktualizované: 10/2/2019
Character Education
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
POW Lesson Plans

Storyboard That ako Komiks

Anna Warfieldová

Komik je vizuálny príbeh rozprávaný prostredníctvom obrázkov. Slová sa často používajú v kombinácii onomatopoeia, rozprávania a textových bublín. Obrázky sú jednotlivé scény a zmeny v činnosti alebo umiestnenie sa dejú pomocou viacerých buniek. Komikovia dostanú svoje meno zo slova "smiešny". Nie všetky komiksy sú humorné, ale názov začínal politickými karikatúrami a ďalšími obrázkami vytlačenými v novinách, ktoré boli často humorné ...


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

Use comics for character education! A comic can show thoughts, speech, and action!

Text z Príbehu

  • That's not right! You've ruined the game. Don't you know anything?
  • Yeah, you're so dumb!
  • That's kinda mean, but I don't want to get involved.
  • It's my first time...