Superhero
Aktualizované: 10/2/2019
Superhero
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
POW Lesson Plans

Storyboard That ako Komiks

Anna Warfieldová

Komik je vizuálny príbeh rozprávaný prostredníctvom obrázkov. Slová sa často používajú v kombinácii onomatopoeia, rozprávania a textových bublín. Obrázky sú jednotlivé scény a zmeny v činnosti alebo umiestnenie sa dejú pomocou viacerých buniek. Komikovia dostanú svoje meno zo slova "smiešny". Nie všetky komiksy sú humorné, ale názov začínal politickými karikatúrami a ďalšími obrázkami vytlačenými v novinách, ktoré boli často humorné ...
Heroes Lesson Plans

Druhy Hrdinov v Literatúre

Rebecca Ray

Certain protagonists are considered to have universal qualities and these qualities are called archetypes. Archetypes have similar characteristics throughout literature and make unpredictable characters easier to understand. One archetype is the hero - defined as a person who is admired or idealized for courage, outstanding achievements, or noble qualities. However, there is more than one hero archetype.


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Popis

A super hero has a superhuman ability - Types of Heroes.

Text z Príbehu

  • Watch out! That lamp is falling!
  • RESCUE!
  • Wow! You can FLY?