Timeline - No Dates

Timeline - No Dates
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Časové Harmonogramy

Grafický Organizátor Časovej osi

Plány Lekcií od Anny Warfieldovej

Časová os je typ grafického organizátora, ktorý zobrazuje konkrétne udalosti v poradí, zvyčajne s dátumami, lineárnym spôsobom. Storyboard That pridáva ďalší rozmer nad rámec dátumov a popisov tým, že uľahčuje ilustráciu dôležitých udalostí!
Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Timeline Template for sequencing or without specific dates.

Text z Príbehu

 • Sequence of Events in a Story
 • Event 3
 • Event 1
 • Event 2
 • Timelines Without Dates
 • Event 1
 • Instructions
 • Project Schedule
 • FIRST
 • Event 5
 • Event 4
 • Step 2
 • Step 4
 • Step 2
 • Step 3
 • Step 5
 • Step 1
 • Observations Over Time
 • NEXT
 • THEN
 • LAST
 • Instructions
 • 1:00
 • Schedule of a Day
 • 8:30
 • 11:30
 • 10:00
 • Day 2
 • Day 4
 • Day 1
 • Day 3
 • Day 5
 • Day 5
 • 2:45
 • 1:00
 • Use your imagination!
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family