The Character's Role - Percy Jackson

The Character's Role - Percy Jackson
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Goldilocks Character Map

Analýza Znakov

Od Kristen Twomey

Analýzy znakov sú dôležité pre rozpoznávanie hĺbky a nárazových znakov na príbeh. Zvyčajne sú analýzy znakov hlbšie zadané alebo krátke eseje, ktoré vyžadujú, aby študent kriticky premýšľal o jednom alebo viacerých znakoch a vyvodil závery z dôkladného čítania textu. Pomáha mať spôsoby, ako vizuálne usporiadať rôzne časti analýzy znakov pomocou storyboardov, grafických organizátorov alebo pracovných hárkov pre analýzu znakov.
Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

The Role of a Character | Character Analysis

Text z Príbehu

  • How do they fit in the story?
  • How do they serve the story?
  • How do they change?
  • Percy Jackson is the protagonist of The Lightning Thief, as the story is about him.
  • Percy serves as the connection between the world of gods and the reader. Percy's quest is what spurs the plot and creates opportunities for character development.
  • Percy learns to be more comfortable with himself and his heritage and what it means to be a hero.
  • The Role
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family