Inhibitory Control

Aktualizované: 8/30/2019
Inhibitory Control
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Executive Function Example

Výkonné Funkčné Zručnosti

Od Meghan Kyne

Výkonná funkcia je súbor troch kognitívnych procesov - pracovná pamäť, inhibičná kontrola a kognitívna flexibilita - ktoré spoločne umožňujú plánovať, sústrediť a multitaskovať na úspešné dokončenie každodenných úloh.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Inhibitory Control: Executive Function examples and activities for your classroom.

Text z Príbehu

  • INHIBITORY CONTROL
  • Inhibitory control is the ability to control attention, behavior, thoughts, and emotions, instead of acting on impulse or desire.
  • I'm so happy to finally meet you!
  • Thank you for coming in today.
  • Did she steal that outfit from her daughter?!