Social Stories - Individual Instruction
Aktualizované: 8/30/2019
Social Stories - Individual Instruction
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Social Story Classroom

Sociálne Príbehy v Učebni

Meghan Kyne

Sociálne príbehy boli pôvodne určené na podporu detí s ASD na individuálnom základe. Odborníci si však uvedomili výhodu použitia týchto príbehov s deťmi, ktoré majú sociálne problémy z rôznych dôvodov, a to jednotlivo aj v rámci skupinovej výučby.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Social Stories for coping skill. Use Social Stories in the classroom for direct instruction!

Text z Príbehu

  • Independent
  • Rea
  • Stefanie has a difficult time managing her anger and frustration. She can become physically aggressive towards other students. This most often happens during transitions and recess.
  • Mr. Yetz created a social story on StoryboardThat to help Stefanie learn how to better deal with her feelings. He reads the story with her each morning and practices her coping strategies with her.
  • Mr. Yetz collects data to monitor her progress. If her behavior changes or if Stefanie is able to identify a different, effective coping strategy, Mr. Yetz will alter the social story to reflect these changes.