Stefanie's Social Story
Aktualizované: 3/4/2019
Stefanie's Social Story
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Social Story Classroom

Sociálne Príbehy v Učebni

Meghan Kyne

Sociálne príbehy boli pôvodne určené na podporu detí s ASD na individuálnom základe. Odborníci si však uvedomili výhodu použitia týchto príbehov s deťmi, ktoré majú sociálne problémy z rôznych dôvodov, a to jednotlivo aj v rámci skupinovej výučby.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Social Stories should be personalized to the individual

Text z Príbehu

  • Sometimes I feel angry.
  • Sometimes I am frustrated.
  • 1... 2... 3... 4... 5...
  • Sometimes I hit, kick, or push people when I am angry or frustrated.
  • Hitting, kicking and pushing is not safe behavior. Hitting, kicking and pushing can hurt other people. They can get physically hurt and it can hurt their feelings.
  • When I feel angry or frustrated I will walk away from the situation or take five deep breaths.
  • Using my coping strategies will help keep me and my friends safe.