Transition to Specials
Aktualizované: 8/30/2019
Transition to Specials
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Social Story Classroom

Sociálne Príbehy v Učebni

Meghan Kyne

Sociálne príbehy boli pôvodne určené na podporu detí s ASD na individuálnom základe. Odborníci si však uvedomili výhodu použitia týchto príbehov s deťmi, ktoré majú sociálne problémy z rôznych dôvodov, a to jednotlivo aj v rámci skupinovej výučby.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Direct instruction Social Stories - Transition to Specials

Text z Príbehu

 • Okay class, it is time for Art. Please clean off your desk!
 • Please push in your chair and stand in front of your desk.
 • Please line up quietly.
 • When it is time to go to a special, Mr. Yetz will let us know by making an announcement to the class. Mr. Yetz will ask us to clean off our desks. I will put my materials away.
 • Once everyone has cleaned their desk, Mr. Yetz will say "Please push in your chair and stand in front of your desk." I will stand quietly by my desk.
 • A
 • R
 • T
 • Then, Mr. Yetz will ask us to line up quietly at the door. I will have a calm body and a quiet voice.
 • A
 • R
 • T
 • Mr. Yetz will tell the line leader when to begin walking. When we are in the hallway, I will have a safe body and a quiet voice. Loud voices and unsafe bodies disrupt other students' learning.
 • When we get to the special, we will line up outside the door and wait patiently until the teacher is ready for us. I will have a calm body and a quiet voice.
 • When the teacher is ready for us, I will walk to my seat and wait for instructions.