Working Memory

Aktualizované: 8/30/2019
Working Memory
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Executive Function Example

Výkonné Funkčné Zručnosti

Od Meghan Kyne

Výkonná funkcia je súbor troch kognitívnych procesov - pracovná pamäť, inhibičná kontrola a kognitívna flexibilita - ktoré spoločne umožňujú plánovať, sústrediť a multitaskovať na úspešné dokončenie každodenných úloh.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Working Memory: Parts of Executive Function

Text z Príbehu

  • WORKING MEMORY
  • Working memory is the ability to hold information in the mind and work with it. The ability to remember instructions, create a plan of action, and pay attention, are all dependent upon working memory.
  • move the decimal...
  • 8.8 x 2 = $17.60
  • 8.75 is about 8.8
  • $87.50
  • $17.60
  • How much is the tip?