Asking for Help at the Store Social Story
Aktualizované: 8/29/2019
Asking for Help at the Store Social Story
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Taking Turns Lesson Plans

Sociálne Príbehy pre Sociálne Situácie

Natasha Lupiani

Ľudia sú sociálnym druhom a je nemožné vyhnúť sa všetkým interakciám. Začlenenie príbehov príbehov spoločenských príbehov pred udalosťami môže pomôcť uľahčiť jednotlivcom interakcie tým, že preukáže, čo sa môže stať.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Social Story Example / Social Stories Autism - Asking for Help at a Store | Create social stories to help students who need help navigating social situations

Text z Príbehu

  • Hmmm, I don't see any red apples!
  • Excuse me, do you have any red apples?
  • Why yes, we do. They are on the other side of this shelf.
  • Thank you so much for your help.
  • Amy only likes red apples and she does not see any on the shelf.
  • Amy asks the store clerk if they have any red apples.
  • Because Amy asked for help, she is able to buy her red apples.