Social Stories - Taking Turns
Aktualizované: 2/26/2019
Social Stories - Taking Turns
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Taking Turns Lesson Plans

Sociálne Príbehy pre Sociálne Situácie

Natasha Lupiani

Ľudia sú sociálnym druhom a je nemožné vyhnúť sa všetkým interakciám. Začlenenie príbehov príbehov spoločenských príbehov pred udalosťami môže pomôcť uľahčiť jednotlivcom interakcie tým, že preukáže, čo sa môže stať.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Social Story examples / Social Situation examples | Create social stories to help students who need help navigating social situations

Text z Príbehu

  • It's my ball!
  • I want a turn!
  • I have an idea: let's take turns!
  • That's a good idea!
  • That sounds like fun!
  • This is a very nice ball, maybe we can play together?
  • Billy and Tommy are playing outside during recess, and there is only one ball.
  • Billy said they should take turns, and Tommy likes the idea.
  • During Tommy's turn, he suggested they play with the ball together.