Otázky týkajúce sa diaľkového učenia?

PEST
Aktualizované: 12/20/2016
PEST
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
PEST Analysis

Analýza PEST

Nathanael Okhuysen

Pri príprave na budúcnosť sa spoločnosti podieľajú na strategickom plánovaní. Tento proces sa zameriava na faktory vnútri aj mimo spoločnosti a často využíva SWOT analýzu alebo podobný rámec na usporiadanie získaných informácií. Strategické plánovanie, ktoré skúma vonkajšie faktory, sa nazýva environmentálne skenovanie.
Check out some of our other business articles!Storyboard Popis

PEST analysis storyboard - political, economic, social / cultural, and technology

Text z Príbehu

  • Political
  • Economic
  • • Existing and upcoming legislation • Governmental and political stability • Taxes, tariffs, regulations, labor laws, etc.
  • Social/Cultural
  • P.E.S.T.
  • • Health of the overall economy • Unemployment • Interest rates, inflation, exchange rates, etc.
  • Technological
  • • Demographics • Education, health, class structure • Cultural norms and attitudes
  • • Recent technological developments • R&D activities • Rate and scope of technological changes
Vytvorených viac ako 15 miliónov storyboardov
Storyboard That Family