Otázky týkajúce sa diaľkového učenia?

PEST Narrative
Aktualizované: 4/11/2017
PEST Narrative
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
PEST Analysis

Analýza PEST

Nathanael Okhuysen

Pri príprave na budúcnosť sa spoločnosti podieľajú na strategickom plánovaní. Tento proces sa zameriava na faktory vnútri aj mimo spoločnosti a často využíva SWOT analýzu alebo podobný rámec na usporiadanie získaných informácií. Strategické plánovanie, ktoré skúma vonkajšie faktory, sa nazýva environmentálne skenovanie.
Check out some of our other business articles!Storyboard Popis

PEST analysis example - environmental scanning

Text z Príbehu

  • Recently, Sophie has thought about selling her crafts online. She likes it as a hobby, but wants to know how viable it would be for supplementing her income.
  • She worries it won't be successful though. She knows other people who have poured time and money into their online businesses without ever turning a profit.
  • Sophie decides to do some environmental scanning to decide if it's a good time to start an online store. She uses Storyboard That to organize her research, analyze opportunities, and inform her business plan.
  • Storyboard That's presentation options help her discuss her idea to fellow hobbyists, and even secure a small business loan.
  • Because she did her research and prepared, Sophie is careful in transitioning her hobby into a job. She has realistic expectations, and is prepared for the future. She is the proud operator of a successful small business!
Vytvorených viac ako 15 miliónov storyboardov
Storyboard That Family