The Greenhouse Effect

The Greenhouse Effect
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Plány Lekcií o Skleníkových Plynoch

Skleníkový Efekt a Globálne Otepľovanie

Od Olivera Smitha

Jednou z najväčších výziev, ktorej budú naše generácie študentov čeliť, je zmena klímy. Vedci už mnoho rokov spájajú zvýšené priemerné globálne teploty so zvýšeným množstvom oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v našej atmosfére. Tieto plyny pôsobia ako sklo v skleníku - prepúšťajú žiarenie, ktoré zahrieva planétu, ale nedovoľuje úniku tepla. Nasledujúce aktivity pomôžu študentom pochopiť, ako tento proces funguje a aké kroky môžu podniknúť, aby mu pomohli.
Skleníkový Efekt a Globálne Otepľovanie

Storyboard Popis

The Greenhouse Effect on the Earth - The Sun's rays of sunlight have both light and heat energy. The atmosphere keeps heat in like a greenhouse does.

Text z Príbehu

  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family