Otázky týkajúce sa diaľkového učenia? Kliknite tu

TWIST Template
Aktualizované: 7/29/2016
TWIST Template
Tento storyboard bol vytvorený pomocou StoryboardThat .com
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:

Grafický Organizátor TWIST

Rebecca Ray

Pomocou metódy TWIST sa od študentov požaduje, aby hľadali a analyzovali nasledujúce pojmy: tón, výber slov, snímky a detaily, štýl a tému. Pri dokončovaní TWIST môžu študenti použiť odsek alebo dokonca niekoľko strán, systematicky sa pozerajú na každú z týchto položiek, postupne a navzájom. Napríklad, pri skúmaní voľby tónov a slov, študenti by mali nájsť koreláciu medzi týmito dvoma. Vyššie uvedená grafika znázorňuje, ako by mala byť pripojená každá časť TWIST-u, pretože každý prvok sa prekrýva s tým, čo sa susedia s ňou.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Popis

Teaching Literary Elements - Twist Graphic Organizer Template for Prose Analysis

Text z Príbehu

  • T - TONE
  • W - WORD CHOICE
  • I - IMAGERY
  • S - STYLE
  • T - THEME
Vytvorených vyše 14 miliónov storyboardov
Storyboard That Family