31. Februára

31. Februára
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Vytvárajte príbehy používateľov pomocou Storyboard That

Vizuálne Rozprávanie so Storyboardmi

Od Aarona Shermana

Storyboards sú mocný spôsob, ako vizuálne prezentovať informácie. V ich jadre sú storyboardy súborom sekvenčných kresieb, ktoré rozprávajú príbeh. Rozbitím príbehu na lineárne, štípané kusy umožňuje autorovi sústrediť sa na každú bunku oddelene, bez rozptýlenia. Pre divákov umožňuje obrovské množstvo vizuálnych kontextov, ktoré sa majú absorbovať zábavným a pútavým spôsobom.


Prezrite si niektoré z našich ďalších vzdelávacích článkov!


Storyboard Popis

Story Ideas - Digitálne rozprávanie so storyboarmi pre filmy

Text z Príbehu

  • 31. februára ... Moje narodeniny!
  • Nastúpte do dievčaťa na posteli. Rozveselte publikum: 31.februára?
Vytvorených viac ako 20 miliónov storyboardov
Storyboard That Family