Adaptácie Slovník
Aktualizované: 8/18/2017
Adaptácie Slovník
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Animal Adaptations Lesson Plan

Adaptácia Zvierat

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Vo svete existujú milióny rôznych druhov živých organizmov. Po dlhú dobu sa živé veci vyvíjali a prispôsobovali sa prežívaniu v rôznych podmienkach. Ak má organizmus výhodnú adaptáciu, je pravdepodobnejšie, že prežije, rozmnožuje sa a odovzdá genetické informácie pre túto adaptáciu ďalšej generácii. Túto myšlienku, teraz známu ako teória evolúcie prirodzeným výberom, definoval britský vedec Charles Darwin.


Prípravky

Storyboard Popis

Adaptácie slovnej zásoby pre zvieratá

Text z Príbehu

 • SÚŤAŽ
 • HABITAT
 • ADAPTÁCIA
 • Interakcia medzi organizmami, v ktorých sú poškodené oba organizmy; Obmedzené zdroje zdrojov môžu byť faktorom
 • Miesto alebo prostredie, kde sa prirodzene vyskytuje organizmus
 • Charakteristiky organizmu, ktoré zvyšujú jeho šance na prežitie alebo reprodukciu
 • VYHYNUTIE
 • Adaptácie Slovník
 • VÝVOJ
 • Stav druhu po smrti jeho posledného živého člena
 • Proces, z ktorého rôzne typy organizmov vyvíjali a stali sa rôznorodejšími v priebehu miliónov rokov

Priradenie Obrázkov