Augustus
Aktualizované: 8/27/2018
Augustus
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Augustus of Rome Biography

Augustus

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka pre Vplyvných Ľudí

Získajte viac informácií o ľuďoch, ktorí ovplyvnili históriu


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Augustus | (63 BCE - 14 CE) Augustus achieved a level of authority that was unprecedented, having been the first supreme ruler of Rome. He climbed to power using rhetoric and propaganda of reigniting the Republic, established the Pax Romana, and eventually was given the title Perpetual Dictator

Text z Príbehu

  • Augustus (63 BCE - 14 SE) Augustus dosiahol úroveň autority, ktorá bola bezprecedentná, keďže bola prvým najvyšším vládcom Ríma. Vyšiel k moci pomocou rétoriky a propagandy vládnucej republiky, založil Pax Romana a nakoniec dostal titul Perpetual Dictator.