Bezpečnostné Pravidlá Lab

Bezpečnostné Pravidlá Lab

Storyboard Popis

Bezpečnostné Pravidlá Lab Lab Bezpečnostný Plagát

Text z Príbehu

 • Je mi ľúto, že som pustil kadičku a rozbil sa na podlahe.
 • chemický Skladovanie
 • X
 • Držte dlhé vlasy späť.
 • Noste ochranné okuliare na ochranu očí.
 • Ak dôjde k poškodeniu alebo rozliatiu, ihneď informujte učiteľa.
 • Nevstupujte do chemických skladovacích priestorov.
 • Nevstupujte do laboratória bez zamestnanca.
 • V laboratóriu neochutujte žiadne chemikálie.
 • V laboratóriu nejedzte ani nepite. Nevlákajte ďasno.
 • Nenechávajte plameň bez dozoru.
 • Nesedzte na laboratórnych stoloch.
 • Neumiestňujte chemikálie do umývadla, pokiaľ to nebude inštruktorom.
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family