Britské Literárne Hnutia - Charakteristiky Obdobia
Aktualizované: 5/24/2017
Britské Literárne Hnutia - Charakteristiky Obdobia
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Protag Antag Lesson Plans

Britské Literárne Hnutia

Plány Lekcie od Rebecca Ray

As the world around us changes, so does the way that we see the world, and express that vision. Literature, arts, and philosophy evolve to mirror their historic and social context. An appreciation of literature is grounded by an understanding of the work’s context. Looking at the literary movements helps students articulate the common approach and ideas of each movement and time period. It is important for students of British Literature to understand the author and characters’ attitudes. Connecting a piece of writing to the ideologies of its time is an significant component in this task.


Britské Literárne Hnutia

Storyboard Popis

Charakteristika periódy britských literárnych hnutí - Anglo-Saxon / Stará angličtina

Text z Príbehu

  • BRITSKÝCH LITERÁRNYCH HNUTÍ
  • Anglosaský / Starý Anglický Jazyk
  • NASTAVENIE
  • DOMOVY
  • ĽUDIA
  • TECHNOLÓGIA / VYLEPŠENIA
  • Anglosaské usporiadanie sa sústredilo na obdobie po rímsku a sleduje založenie anglosaských kráľovstiev s hradmi, zámockami a opevnenými buržami.
  • Šľachtici zvyčajne žili v kamenných domoch, od panstva až po hrad. Poddaní alebo roľníci obyčajne žili v malých doškových domoch z kameňa alebo dreva.
  • Títo ľudia boli zo škandinávskeho, germánskeho a francúzskeho pôvodu. Muži boli často charakterizovaní tým, že sú veľkí a silní a ženy krásne.
  • Keď sa anglo-sasáni museli plaviť po anglickej kanáli a dostali sa na pevninu Európy, stali sa pokročilými námorníkmi.