Cement – Inovatívny Stavebný Materiál

Cement – Inovatívny Stavebný Materiál
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Inovácie - Cement

Cement – Stavebná Inovácia

Obrázková Encyklopédia Inovácií

The creation of cement made it possible for humankind to construct permanent structures and significant buildings that could withstand the elements and disasters. Learn more about world changing innovations with our Picture Encyclopedia!
Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Cement Vytvorenie cementu umožnilo ľudstvu vybudovať trvalé štruktúry a významné budovy, ktoré by odolali prvkom a katastrofám. Použitie cementu položilo základy pre modernú spoločnosť, pretože to bol začiatok celého odvetvia a obchodu a používal sa na budovanie miest, prístavov, ochranných stavieb, akvaduktov a oveľa viac.

Text z Príbehu

  • CEMENT Vytvorenie cementu umožnilo ľudstvu vybudovať trvalé štruktúry a významné budovy, ktoré by mohli vydržať prvky a katastrofy. Použitie cementu položilo základy pre modernú spoločnosť, pretože to bol začiatok celého odvetvia a obchodu a používal sa na budovanie miest, prístavov, ochranných stavieb, akvaduktov a oveľa viac.
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family