Clean water

Aktualizované: 6/21/2018
Clean water
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Clean Water

Čistá Voda

Storyboard That je Sprievodca Inováciami

Získajte viac informácií o inováciách prostredníctvom storyboardov!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Text z Príbehu

  • ČISTÁ VODA Čistá voda je čistená voda. Čistenie vody je proces odstraňovania nežiaducich látok a kontaminantov z vody, aby boli dezinfikované, čisté a bezpečné pre ľudskú spotrebu.