Definícia Témy
Aktualizované: 9/1/2017
Definícia Témy
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Literary Terms - Theme

Téma

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka pre Literárne Prvky

Získajte informácie o literárnych termínoch prostredníctvom storyboardu!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Definícia Témy

Text z Príbehu

  • TÉMA Téma diela je hlavnou myšlienkou alebo posolstvom, ktoré autor chce oznámiť čitateľovi.
  • Atticus vysvetľuje skautovi dôležitosť súcitu pri posudzovaní situácie. Sally sa začína pýtať, či má viac súcit s ostatnými.
  • Nikdy skutočne nerozumiete človeku, kým neuvažujete veci z jeho pohľadu ...
  • Možno by som sa mal dostať do topánok niekoho iného, ​​než budem súdiť ich rozhodnutia.