Diskusia Storyboard - ES - Potravinový Reťazec
Aktualizované: 5/24/2017
Diskusia Storyboard - ES - Potravinový Reťazec
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Food Chain Lesson Plans

Potravinové Reťazce a Webové Stránky

Príručka pre Učiteľov Olivera Smitha

Každá živá vec potrebuje výživu. Niektoré organizmy, napríklad rastliny, si vytvárajú svoje vlastné prostredníctvom fotosyntézy; iní dostanú výživu konzumáciou iných živých vecí. Táto výživa poskytuje živým veciam energiu, ktorú potrebujú na vykonávanie svojich životných procesov. Každá živá vec je súčasťou potravinového reťazca. Našťastie pre ľudí sme na vrchole väčšiny potravinových reťazcov, ale aj tak máme predátorov. Tieto aktivity pomôžu študentom vytvoriť potravinové reťazce a pochopia, ako sa líšia od potravinových webov.


Potravinové Reťazce

Storyboard Popis

Diskusia o Potravinovom Reťazci Storyboard

Text z Príbehu

  • Sara
  • Všetky potravinové reťazce začínajú zvieraťom.
  • Chelsea
  • Všetky potravinové reťazce začínajú slnkom.
  • Jose
  • Všetky potravinové reťazce začínajú s rastlinami.
  • Curtis
  • Niektoré potravinové reťazce začínajú s rastlinami a niektoré začínajú so zvieraťom.