Diskusia Storyboard - HS - Motion
Aktualizované: 10/4/2017
Diskusia Storyboard - HS - Motion
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Motion Lesson Plans

Pohyb

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Vedci študovali pohyb po tisícročia. Používanie vizuálnych pomôcok na predstavenie týchto konceptov uľahčuje študentom získať solídne porozumenie a základy kinematiky, ktoré im môžu pomôcť v mnohých ďalších činnostiach a odvetviach!


Pohyb

Storyboard Popis

Diskuzná storyboard o rýchlosti a rýchlosti zmien

Text z Príbehu

 • Rýchlosť
 • Akcelerácia
 • Šípky zrýchlenia a rýchlosti sú rovno nahor.
 • Rýchlosť
 • Lopta sa nezrýchľuje, takže vieme, že existuje iba vektor rýchlosti.
 • Rýchlosť
 • Akcelerácia
 • Gulička sa postupne spomaľuje, takže šípky zrýchlenia a rýchlosti musia byť opačné.
 • Rýchlosť
 • Akcelerácia
 • Šípka vektora rýchlosti je v smere pohybu. Šípka vektora zrýchlenia smeruje dole.
 • Študenti hovoria o pohybe lopty vo vzduchu.
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis