Diskusia Storyboard - MS - Chemické Reakcie

Diskusia Storyboard - MS - Chemické Reakcie
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Plány Lekcií Chemických Reakcií

Chemické Reakcie

Od Olivera Smitha

Chemické reakcie sú procesy, ktoré zahŕňajú preskupovanie atómov za vzniku nových látok. Nasledujúce aktivity sú zamerané na to, aby pomohli študentom predstaviť chemické reakcie a pomohli im pochopiť, čo presne sú!
Chemické Reakcie

Text z Príbehu

 • 
 • 
 • 
 • 
 • Atómy menia farbu.
 • Atómové zmeny veľkosti
 • Atómy sa nemenia, sú preskupené.
 • Atómy sa rozkladajú na protóny, neutróny a elektróny.
 • Študenti uvažujú o tom, čo sa stane s atómami počas chemickej reakcie
 • Sara
 • Chelsea
 • Jose
 • Curtis
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family