Diskusia Storyboard - MS - Rocks

Diskusia Storyboard - MS - Rocks
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Rocks Lekčné Plány | Horniny a Zvetrávanie

Skaly a Poveternostné Podmienky

Od Olivera Smitha

Rockový cyklus je nekonečný a neustále mení krajinu prostredníctvom série rôznych procesov. Vedci využívajú poznatky o vzniku, zvetrávaní a erózii hornín na štúdium histórie planéty. Študenti si užijú vytváranie vizuálnych pomôcok, ktoré im pomôžu pochopiť skalný cyklus a typy zvetrávania!
Skaly a Poveternostné Podmienky

Text z Príbehu

  • Kameň sa rozpadá v dôsledku vetra a ľadu.
  • Kameniny sa nerozlomia; niektoré sú len menšie ako iné.
  • Veľké skaly sú len malé skaly spojené dohromady.
  • Kameň sa rozpadá kvôli zemetraseniam.
  • Študenti sa pýtajú, čo spôsobuje rozbitie skál.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family