Diskusia Storyboard - MS - Stars

Diskusia Storyboard - MS - Stars
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Astronómia - Hviezda Hlavnej Postupnosti

Životný Cyklus Hviezdy

Od Olivera Smitha

Život, ako ho poznáme, by bez Slnka neexistoval. Táto guľa plynu vyžaruje obrovské množstvo žiarenia, ktoré udržalo život na Zemi milióny rokov, a je kategorizované ako hviezda. Nasledujúce aktivity zoznámia študentov s cyklami hlavnej postupnosti a hmotných hviezd, ako aj s reakciami jadrovej fúzie.
Životný Cyklus Hviezdy

Storyboard Popis

Diskusná otázka - Ako sa Slnko líši od ostatných hviezd?

Text z Príbehu

  • Slnko a hviezdy sú vyrobené z iného materiálu.
  • Slnko je oveľa väčšie ako hviezdy.
  • Slnko má rovnakú veľkosť, ale je horšie než hviezdy.
  • Slnko a hviezdy sú podobné, ale Slnko je bližšie k Zemi.
  • Ako sa líšia Slnko a hviezdy?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family