Druhá svetová vojna Časová os 1939-1941

Zobraziť Plán Lekcie
Skopírujte tento Storyboard
Druhá svetová vojna Časová os 1939-1941
Storyboard That

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!

Vytvorte si vlastný Storyboard

Vyskúšajte to zadarmo!
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Plány Lekcií z 2. Svetovej Vojny

Druhá svetová vojna: (1939-1941)

Plány Lekcií od Matta Campbella

V tomto bloku sa študenti zoznámia s hlavnými udalosťami a zlomovými bodmi, ktoré sa udiali v rokoch 1939 až 1941.
Druhá svetová vojna: (1939-1941)

Storyboard Popis

Druhá svetová vojna Časová os 1939-1941 - Časová os 2. svetovej vojny - Časová os

Text z Príbehu

 • Nemecko Napadlo Poľsko
 • Druhá svetová vojna (1939-1941)
 • Dňa 1. septembra 1939 na základe príkazov Adolfa Hitlera začalo Nemecko zo severu, juhu a západu svoje útoky do Poľska. Poľsko by sa formálne neodovzdalo, ale do októbra museli poľské jednotky nahradiť do Francúzska.
 • Nemci Berú Paríž
 • Trojstranná Pakt je Podpísaný
 • Vládam Nemecka, Talianska a Japonska, ktoré považujú za podmienku, ktorá je precedensom akéhokoľvek trvalého mieru, aby každý národ sveta dostal každé svoje vlastné správne miesto, sa rozhodli vzájomne spolupracovať a vzájomne spolupracovať vzhľadom na ich Úsilie vo väčšej východnej Ázii av regiónoch Európy, kde je ich prvoradým cieľom vytvoriť a udržiavať nový poriadok vecí, ktorý je určený na podporu vzájomnej prosperity a blahobytu príslušných národov.
 • Dňa 27. septembra 1940 podpísala trojstranná zmluva, inak známa ako "Berlínska zmluva", Nemecko, Taliansko a Japonsko. Podľa tejto dohody sa každá z troch krajín dohodla na zjednotení proti akémukoľvek agresorovi, ktorý porušil zvrchovanosť troch národov.
 • 14. júna 1940 o 20:00 hod. Parížania sledovali, ako nemecké tanky, vojaci a lietadlá vstúpili do mesta Paríž. Viac ako 2 milióny parížanov utieklo pred nacistickým príchodom, pretože očistenie Židov a politickí nepriatelia sa začali súčasne s príchodom Nemecka.
 • Prezident Franklin D. Roosevelt podpísal dohodu o zapožičaní s cieľom pomôcť Britom.
 • 11. marca 1941 so súhlasom Kongresu začal prezident Franklin D. Roosevelt program Lend Lease. V rámci tohto programu Spojené štáty pridelili peniaze "vláde ktorejkoľvek krajiny, ktorej obranu prezident považuje za dôležitú pre obranu Spojených štátov."
 • Japonsko Útočí na Pearl Harbor
 • V nedeľu 7. decembra 1941, dátum, v ktorom prezident Franklin D. Roosevelt vyhlásil, že bude "žiť v hanbe", japonský štát napadol americkú pacifickú flotilu v Pearl Harbour na Havaji. Táto bojujúca činnosť by sa stala katalyzátorom vstupu Spojených štátov do druhej svetovej vojny.

Priradenie Obrázkov

Bolo vytvorených viac ako 30 miliónov storyboardov