Druhy Skál
Aktualizované: 12/26/2017
Druhy Skál
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Rocks Lesson Plans

Skaly a Poveternostné Podmienky

Plány Lekcií od Olivera Smitha

Horninový cyklus nikdy nekončí a neustále mení krajinu prostredníctvom rôznych procesov. Vedci používajú na štúdium histórie planéty poznatky o tvorbe, zvetrávaní a erózii hornín. Fosílie, ktoré sa nachádzajú v horninách, nám navyše umožnili dozvedieť sa viac o tom, ako sa vyvíjal život na Zemi. Študenti si užijú vytváranie vizuálnych pomôcok, ktoré im pomôžu pochopiť skalný cyklus a typy zvetrávania!


Skaly a Poveternostné Podmienky

Storyboard Popis

3 typy hornin - sedimentárne metamorfované

Text z Príbehu

 • Príklad 1
 • SEDLINOVÝ
 • OHNIVÝ
 • METAMORFICKÁ
 • Vápenec
 • Žula
 • Fylity
 • Príklad 2
 • Pieskovec
 • Čadič
 • Bridlice
 • Príklad 3
 • Minerál
 • Andezit
 • Mramor

Priradenie Obrázkov