Heliocentrism
Aktualizované: 10/4/2017
Heliocentrism
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Innovations - Heliocentrism

Heliocentrism

Storyboard That je Ilustrovaná Príručka Inovácií

Learn more about amazing inventions and discoveries!


Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Storyboard Popis

Nové Inovácie - Heliocentrizmus

Text z Príbehu

  • HELIOCENTRISM Model vesmíru, ktorý dal Slnko do stredu navrhnutého matematickým spôsobom Nicolausom Koperníkom. Tento model nahradil geocentrizmus, ktorý umiestnil Zem do stredu.