ITERATE

ITERATE
Tento príbeh môžete nájsť v nasledujúcich článkoch a zdrojoch:
Iterácia v Podnikaní

Iterácia: Definícia a Príklady

Iteration in a business is the concept of repeating a process, analyzing the outcomes each time, and modifying for ultimate efficiency in hopes to achieve a certain objective or outcome. Learn more about business terms through storyboards!
Prezrite si niektorých našich ilustrovaných sprievodcov!


Text z Príbehu

  • ITERATE Iterácia v podnikaní je koncept opakovania procesu, ktorý sa zakaždým analyzuje a upravuje pre konečnú efektívnosť v nádejidosahovanieistýcieľ alebo cieľ.
Bolo vytvorených viac ako 25 miliónov storyboardov
Storyboard That Family